Sběrné dvory pro města a obce, místo zpětného odběru a odděleného sběru

Sběrné dvory pro města a obce, místo zpětného odběru a odděleného sběru

Jednou z hlavních činností naší společností je spolupráce s okolními obcemi. Pro většinu z nich provozujeme sběrné dvory, které slouží k bezplatnému odkládání vybraných druhů odpadů.

Jednotlivé druhy odkládaných odpadů jsou dohodnuty ve smlouvě mezi obcí a společností.

Dále tato místa slouží i k odevzdání vyřazených elektrických a elektronických zařízení v režimu tzv. zpětného odběru elektrozařízení, které zajišťujeme pro jednotlivé kolektivní systémy, kterými jsou: Asekol s. r. o., ELEKTROWIN a. s., ECOBAT s. r. o., EKOLAMP s. r. o. a REMA Systém, a.s.

Protože vlastníme svozovou techniku, která je vybavena hydraulickou rukou pro nakládání odpadů, zajišťujeme pro obce svoz a likvidaci velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Kdo může do sběrného dvora uložit níže uvedené odpady?

 • fyzické osoby měst a obcí pouze v případě, že město nebo obec, ve které mají trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost uzavřela samostatnou smlouvu s firmou Recycling - kovové odpady a.s. o ukládání odpadů do sběrného dvora pro město nebo pro obec (s dotazem na uzavření takové smlouvy je nutné se obracet přímo na vedení konkrétní obce)
 • fyzické osoby s trvalým pobytem na území měst nebo obcí a místních částí musí předložit občanský průkaz (ke splnění této podmínky je provozovatel zařízení oprávněn vyžadovat k nahlédnutí osobní průkazy totožnosti, bez ověření totožnosti tento odpad neodebere - viz § 18 zákona č. 185/2001 Sb.)
 • fyzické osoby vlastnící na území měst nebo obcí včetně místních částí stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, musí předložit občanský průkaz (ke splnění této podmínky si provozovatel zařízení vyžádal souhlas města nebo obce  se soupisem majitelů nemovitostí s uhrazeným poplatkem za svoz odpadu, totožnost osoby opět ověří nahlédnutím do osobního průkazu).

 

Zpětný odběr

Místo zpětného odběru a odděleného sběru

Na našich provozovnách máme zřízená místa zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení. Občané mohou do firmy přijet a odevzdat (zdarma) níže uvedené elektrozařízení.

Oddělený sběr

Jaké elektrozařízení lze u nás odevzdat?

Nabízíme kompletní likvidaci elektrických a elektronických zařízení zařazených v těchto v kategoriích dle Vyhlášky 352/2005 Sb.

 

 • velké domácí spotřebiče (kromě zařízení určených k chlazení)

sušičky, pračky, chladničky, mrazničky, myčky nádobí, el.radiátory a ventilátory, klimatizační zařízení, el.trouby a sporáky, plotny apod.

 • malé domácí spotřebiče

kávovary, fritovací hrnce, el.strojky na vlasy, el.zubní kartáčky, hodiny, váhy, žehličky, topinkovače, vysavače, šicí a pletací stroje apod.

 • zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení

servery, počítače, PC příslušenství, tiskárny,laptopy, kalkulačky, notebooky, faxy, mobilní telefony, telefony, tablety, záznamníky apod.

 • spotřebitelská zařízení

radia, videokamery, videorekordéry, televizory, reproduktory, elektrické hudební nástroje, solární panely apod.

 • osvětlovací zařízení

výbojky, kompaktní zářivky, trubicové zářivky apod.

 • elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)

sekačky, vrtačky, frézy, pily, brusky, nýtovačky, pájky, svářečky, el.šroubovák, el.postřikovač

 • hračky, vybavení pro volný čas a sporty

autodráhy, el.vláčky, videohry + ovladače, výherní automaty, sportovní počítače apod.

 • lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků)

používané v radioterapii, kardiologii, hemodialýze, respirační a anesteziologické praxi, nukleární medicíně, in-vitro diagnostice, analýze fyziologických funkcí, mrazení pro účely poskytování zdravotní péče, dignostice ultrazvukem apod.

 • přístroje pro monitorování a kontrolu

detektory kouře, regulátory topení, termostaty apod.

 • výdejní automaty

na chlazené a horké nápoje, na tuhé výrobky, na peníze apod.

Podskupiny elektrozařízení, které spadají do skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 části I Vyhlášky 352/2005 Sb. najdete v příloze na konci této stránky.

  Na základě uzavřené smlouvy s kolektivním systémem REMA Systém, a.s. odebíráme na našich provozovnách použitá průmyslová elektrozařízení z firem spadající pod katalogové číslo:

  • 16 02 14 vyřazení zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 - 16 02 13 (tzn. mimo zařízení obsahující nebezpečné složky)

  Seznam provozoven

  kde jsou vybudované sběrné dvory pro obce

  Příloha č. 1 k vyhlášce 352/2005 Sb.