Dotace

Projekt MODERNIZACE DRTÍCÍ LINKY NA LEHKÝ KOVOVÝ ODPAD

Předmětem projektu je komplexní modernizace linky na zpracování kovového odpadu za účelem dosažení významných energetických úspor. Realizací projektu dojde k posílení konkurenceschopnosti podniku snížením provozních nákladů.

 

Projekt MODERNIZACE DRTÍCÍ LINKY NA LEHKÝ KOVOVÝ ODPAD je spolufinancován Evropskou Unií.

Projekt Výzkum a vývoj technologie výroby tuhého alternativního paliva (TAP) z odpadních komponentů autovraků a elektrozařízení

Cílem projektu je výzkum a vývoj nových produktů - tuhých alternativních paliv (TAP) z hlediska jejich fyzikálních vlastností a chemického složení za účelem spalování těchto paliv v předepsaných provozních podmínkách. Vyvinuty budou tři základní druhy TAP. Druhým cílem projektu je vývoj ověřené technologie postupu výroby vyvinutého tuhého alternativního paliva, které bude dosahovat požadovaných parametrů pro energetické využití v různých provozech. Projekt je realizován s účinnou spoluprací VŠB - Technické univerzity v Ostravě. 

 

Projekt Výzkum a vývoj technologie výroby tuhého alternativního paliva (TAP) z odpadních komponentů autovraků a elektrozařízení, popř. ostatních odpadů pro ekologické spalování v externích energetických zařízeních je spolufinancován Evropskou unií.

Pořízení semimobilní jednotky pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů

Předmětem projektu je pořízení semimobilní jednotky pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů v rámci České republiky. Do zařízení budou přijímány stavební a demoliční odpady, které budou v zařízení zpracovány do podoby recyklátů a budou využity jako stavební výrobek.Cílem projektu žadatele je zahájení provozu semimobilní jednotky (drticí a třídicí jednotky pro zpracování a využití stavebních a demoličních odpadů) v rámci České republiky. Stavební a demoliční odpady budou v zařízení upraveny do podoby recyklátu a dále s nimi již nebude nakládáno v režimu odpadového hospodářství.

Registrační číslo projektu: CZ.31.5.0/0.0/0.0/22_010/0004943 
Příjemce podpory: Recycling - kovové odpady a.s.

 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků z Evropské unie z Nástroje pro oživení a odolnost

Finanční podpora od společnosti ELEKTROWIN a.s.

Vážení občané, děkujeme vám všem za řádné odevzdávání vyřazených elektrospotřebičů na náš sběrný dvůr Nádražní 821, 538 21 Slatiňany.

Díky tomuto bylo z Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s. v roce 2022 proplaceno zabezpečení sběrného dvora, v podobě kamerového systému, v celkové výši 18 150 Kč.