Dotace

Projekt MODERNIZACE DRTÍCÍ LINKY NA LEHKÝ KOVOVÝ ODPAD

Předmětem projektu je komplexní modernizace linky na zpracování kovového odpadu za účelem dosažení významných energetických úspor. Realizací projektu dojde k posílení konkurenceschopnosti podniku snížením provozních nákladů.

 

Projekt MODERNIZACE DRTÍCÍ LINKY NA LEHKÝ KOVOVÝ ODPAD je spolufinancován Evropskou Unií.

Projekt Výzkum a vývoj technologie výroby tuhého alternativního paliva (TAP) z odpadních komponentů autovraků a elektrozařízení

Cílem projektu je výzkum a vývoj nových produktů - tuhých alternativních paliv (TAP) z hlediska jejich fyzikálních vlastností a chemického složení za účelem spalování těchto paliv v předepsaných provozních podmínkách. Vyvinuty budou tři základní druhy TAP. Druhým cílem projektu je vývoj ověřené technologie postupu výroby vyvinutého tuhého alternativního paliva, které bude dosahovat požadovaných parametrů pro energetické využití v různých provozech. Projekt je realizován s účinnou spoluprací VŠB - Technické univerzity v Ostravě. 

 

Projekt Výzkum a vývoj technologie výroby tuhého alternativního paliva (TAP) z odpadních komponentů autovraků a elektrozařízení, popř. ostatních odpadů pro ekologické spalování v externích energetických zařízeních je spolufinancován Evropskou unií.