Provozovna Hrochův Týnec

Sběrný dvůr Hrochův Týnec. Pro ekologickou likvidaci vozidel zvolte jinou z našich provozoven

Provozovna Hrochův Týnec

Adresa:
Riegrova (st.p.č.27/14 a p.č.1231)
538 62  Hrochův Týnec

Otevírací doba:
Úterý 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00 hod.
Pátek 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00 hod.
Sobota 8:00 - 12:00 hod.

Management provozovny:

Ivana Kučerová
vedoucí provozovny
Tel.: +420 724 289 177
E-mail: kucerova@recycling.cz

Petr Boček
pokladní
Tel.: +420 725 437 134
E-mail: hrochuvtynec@recycling.cz

Kdo může do sběrného dvora uložit níže uvedené odpady?

  • fyzické osoby měst a obcí pouze v případě, že město nebo obec, ve které mají trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost uzavřela samostatnou smlouvu s firmou Recycling - kovové odpady a.s. o ukládání odpadů do sběrného dvora pro město nebo pro obec (s dotazem na uzavření takové smlouvy je nutné se obracet přímo na vedení konkrétní obce)
  • fyzické osoby s trvalým pobytem na území měst nebo obcí a místních částí musí předložit občanský průkaz (ke splnění této podmínky je provozovatel zařízení oprávněn vyžadovat k nahlédnutí osobní průkazy totožnosti, bez ověření totožnosti tento odpad neodebere - viz § 18 zákona č. 185/2001 Sb.)
  • fyzické osoby vlastnící na území měst nebo obcí včetně místních částí stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, musí předložit občanský průkaz (ke splnění této podmínky si provozovatel zařízení vyžádal souhlas města nebo obce  se soupisem majitelů nemovitostí s uhrazeným poplatkem za svoz odpadu, totožnost osoby opět ověří nahlédnutím do osobního průkazu).

Máte dotaz k provozovně v Hrochově Týnci? Napište nám