Recyklační a separační centrum

Recyklační a separační centrum

Netříděný ocelový odpad, autovraky a vyřazené elektrozařízení zpracováváme v drtícím mlýně,  tzv. šrédru. Veškerý takto zpracovaný materiál dále třídíme pomocí magnetického separátoru a třídící linky na jednotlivé komodity. Takto tříděný materiál dodáváme ke konečnému zpracování do hutí a sléváren, nebo k dalšímu využití.

Od 1.1. 2015 vstoupilo v platnost z EU nařízení o recyklaci autovraků, tedy, že veškeré autovraky musí být recyklovány minimálně z 95 %. Velkokapacitní mlýn a následná separace na lince nám umožňuje plnit toto nařízení.

Drtící a separační zařízení efektivně třídí odpady na kovy, plasty, sklo, dřevo, kabely a ostatní komodity, které jsou následně využívány, nebo dále zpracovány dle norem a nařízení.