O nás

Recycling - kovové odpady a.s.

Společnost Recycling - kovové odpady a.s. vznikla v roce 1996 v Chotěboři. Jedná se o rodinnou českou firmu, která se od svého založení zaměřuje na nakládání s odpady. Za více než 20 let své existence vybudovala společnost více než dvě desítky provozoven po celé ČR, ve kterých zaměstnává zhruba 120 zaměstnanců.

Všechny tyto provozovny (mimo Hrochova Týnce) slouží jako odpadová centra, kde se zajišťuje nejenom výkup druhotných surovin, jejich třídění a zpracování, ale slouží zároveň také jako sběrné dvory pro obce, místa zpětného odběru elektrozařízení a některé i jako místo, kde je možné odevzdat autovrak k ekologické likvidaci. Cílem naší společnosti je nabídnout zákazníkům komplexní služby v odpadovém hospodářství. Disponujeme vlastní svozovou a manipulační technikou a jsme proto schopni pružně reagovat na přání zákazníka. Samozřejmostí je bezplatné zapůjčení kontejnerů a nádob na odpad, nakládka hydraulickou rukou a doprava zdarma.

Klademe důraz na efektivní recyklaci a třídění odpadů, tak aby podíl odpadu určeného k dalšímu využití byl co nejvyšší. Za tímto účelem si společnost pořídila již v roce 2004 zařízení - šrédr, na kterém dochází k mechanické úpravě odpadů, základnímu roztřídění a důkladné separaci na separační lince.

Společnost dlouhodobě investuje do ekologického zajištění provozu a dalšího rozvoje služeb pro zákazníky. Všechny provozovny v našem vlastnictví splňují přísné ekologické normy EU.

V roce 2009 jsme se stali 100% vlastníky společnosti S-FIRMA, s.r.o., se sídlem v Moravanech, která má statut chráněné dílny, tedy že zaměstnává z více než dvou třetin zaměstnance se zdravotním postižením. V současné době má tato společnost 85 zaměstnanců, kteři se zabývají ruční demontáží a separací elektroodpadu a zpracováním papíru.

Aktuality

 

Aktuálně se zabýváme těmito projekty:                     

 

1