Skutečně ekologická likvidace vozidel

Skutečně ekologická likvidace vozidel

VOLEJTE ZDARMA  800 201 100 A ZLIKVIDUJTE VAŠE VOZIDLO SKUTEČNĚ EKOLOGICKY!

Není likvidace jako likvidace. Věděli jste, že více než 95% Vašeho vozidla dokážeme zrecyklovat? 

Rozhodnete-li se nechat zlikvidovat Váš vůz, tak můžete přijet k nám do naší provozovny a předat nám vůz k ekologické likvidaci a nebo zavolat na bezplatnou linku 800 201 100 a naše operátorka Vám poskytne podrobné informace, včetně zajištění odvozu.

Ceník (při dodání na provozovnu):

Kompletní vozidlo 3000 Kč (Při dodání na provozovnu ve Vysokém Mýtě 4000 Kč)

Vozidlo bez baterie 2500 Kč (Při dodání na provozovnu ve Vysokém Mýtě 3500 Kč)

Vozidlo bez katalyzátoru  1800 Kč (Při dodání na provozovnu ve Vysokém Mýtě 2800 Kč)

Vozidlo bez baterie a katalyzátoru 1300 Kč (Při dodání na provozovnu ve Vysokém Mýtě 2300 Kč)

Potřebné dokumenty k ekologické likvidaci vozidel:


U nás předložíte:

občanský průkaz, plnou moc v případě nepřítomnosti majitele vozidla
velký technický průkaz
výpis z obchodního rejstříku (firma)

Při odhlášení vozidla na registru vozidel:

občanský průkaz nebo plnou moc v případě nepřítomnosti majitele vozidla
velký a malý technický průkaz
registrační značky
potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků - likvidační protokol

V pojišťovně při zrušení povinného ručení:

velký technický průkaz, kde je vyznačeno, že vozidlo je vyřazeno z registru vozidel
zelenou kartu

Zde si můžete zkontrolovat jak a kdy byl Váš autovrak ekologicky zlikvidován:

registr ekologické likvidace vozidel

 

 

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

Recycling – kovové odpady a. s. je oprávněný vydávat "potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků" podle §37b odst. 1 písm. d) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a to na základě udělení souhlasu Krajským úřadem Středočeského kraje, Pardubického kraje a kraje Vysočina.

  Seznam provozoven

  kde provádíme ekologickou likvidaci autovraků s vystavením potvrzení o převzetí autovraku:

  Průběh ekologické likvidace vozidel:

  Jak probíhá proces recyklace (likvidace)

  V prví fázi probíhá přejímka autovraku, tedy kontrola úplnosti autovraku, ověření VIN kódu, demontáž SPZ, vystavení protokolu o přijetí autovraku.

  Před samotnou recyklací veškerá přebraná vozidla prochází ekologickou likvidací. Při tomto procesu dojde k odsátí a vypuštění všech nebezpečných látek, jako jsou oleje, pohonné látky a provozní kapaliny, pomocí odsávací linky SEDA 2000 s účinností až 98 %.

  Následná recyklace probíhá nejdříve nastříháním autovraků pomocí střiholisu a poté drcení na velkokapacitním mlýně. Na tomto zařízení, které vlastníme jako jedna z mála firem v České republice, dojde k celkovému rozdrcení vozidla.

  Takto rozdrcený materiál se dále separuje na různé frakce na separační a dotříďovací lince s účinností více než 95%, tedy dle norem EU.

  Pro naší společnost je zpracování autovraků jednou z hlavních činností. Z tohoto důvodu byla zřízena bezplatná telefonní linka 800 201 100, kde jsou zájemci o likvidaci autovraku poskytnuty podrobné informace.

   

  Soubory ke stažení:

  Likvidace autovraků