Ekologická likvidace vozidel

VOLEJTE ZDARMA  800 201 100 A VYUŽIJTE GARANCI 4000 KČ ZA AUTOVRAK!

Pokud Váš kompletní autovrak včetně katalyzátoru a baterie dodáte na naši provozovnu, která tuto službu poskytuje, garantujeme Vám minimální částku 4000 Kč.

Rozhodnete-li se nechat zlikvidovat Váš vůz, tak můžete přijet k nám do naší provozovny a předat nám vůz k ekologické likvidaci a nebo zavolat na bezplatnou linku 800 201 100 a naše operátorka Vám poskytne podrobné informace, včetně zajištění odvozu.

Potřebné dokumenty k ekologické likvidaci vozidel:


U nás předložíte:

občanský průkaz, plnou moc v případě nepřítomnosti majitele vozidla
velký technický průkaz
výpis z obchodního rejstříku (firma)

Při odhlášení vozidla na registru vozidel:

občanský průkaz nebo plnou moc v případě nepřítomnosti majitele vozidla
velký a malý technický průkaz
registrační značky
potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků - likvidační protokol

V pojišťovně při zrušení povinného ručení:

velký technický průkaz, kde je vyznačeno, že vozidlo je vyřazeno z registru vozidel
zelenou kartu

Zde si můžete zkontrolovat jak a kdy byl Váš autovrak ekologicky zlikvidován:

registr ekologické likvidace vozidel

 

 

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

Recycling – kovové odpady a. s. je oprávněný vydávat "potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků" podle §37b odst. 1 písm. d) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a to na základě udělení souhlasu Krajským úřadem Středočeského kraje, Pardubického kraje a kraje Vysočina.

  Seznam provozoven

  kde provádíme ekologickou likvidaci autovraků s vystavením potvrzení o převzetí autovraku:

  Průběh ekologické likvidace vozidel:

  Jak probíhá proces recyklace (likvidace)

  V prví fázi probíhá přejímka autovraku, tedy kontrola úplnosti autovraku, ověření VIN kódu, demontáž SPZ, vystavení protokolu o přijetí autovraku.

  Před samotnou recyklací veškerá přebraná vozidla prochází ekologickou likvidací. Při tomto procesu dojde k odsátí a vypuštění všech nebezpečných látek, jako jsou oleje, pohonné látky a provozní kapaliny, pomocí odsávací linky SEDA 2000 s účinností až 98 %.

  Následná recyklace probíhá nejdříve nastříháním autovraků pomocí střiholisu a poté drcení na velkokapacitním mlýně. Na tomto zařízení, které vlastníme jako jedna z mála firem v České republice, dojde k celkovému rozdrcení vozidla.

  Takto rozdrcený materiál se dále separuje na různé frakce na separační a dotříďovací lince s účinností více než 95%, tedy dle norem EU.

  Pro naší společnost je zpracování autovraků jednou z hlavních činností. Z tohoto důvodu byla zřízena bezplatná telefonní linka 800 201 100, kde jsou zájemci o likvidaci autovraku poskytnuty podrobné informace.

   

  Soubory ke stažení:

  Likvidace autovraků